Kvalita střešních oken se neustále zdokonaluje, ale i přesto není jejich životnost neomezená. I sebedokonalejší střešní okna potřebují v průběhu užívání alespoň základní údržbu a po čase i výměnu některých částí. 

Investice do údržby vycházejí v porovnání s pořízením nového okna, kde kromě ceny vlastního výrobku musíte počítat i s poměrně náročným zásahem do střešního pláště, výrazně levněji. 

Samotná údržba se týká především ošetřování dřevěných částí, obnovy laku a promazání kování. Po letech je nutné vyměnit pryžové těsnění a důkladně zkontrolovat připevnění všech komponentů okna.

U starších typů oken s jednoduchým  izolačním dvojsklem doporučujeme přesklení za sklo s mnohem lepšími tepelně izolačními parametry.

Více informací k jednotlivým částem údržby najdete v naší nabídce.