Provádíme pravidelné roční kontroly požárního odvětrání Velux ve smyslu § 7 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 sb. Jedná se o systémy WRC 002, KFC 210/220 a KFX.

Samozřejmostí je vytvoření kontrolních posudků a pravidelné výměny záložních baterií každe 4 roky. Zajišťujeme také opravy systémů a výměny jednotlivých částí systému (motory, kouřové detektory, poplachové tlačítka a dešťové sensory aj.)

Byli jsme u prvních systému montovaných v České republice.

 

 

WRC 002 VELUX KFX 210             Smoke vent. Velux      RWA

 

Dobrý den,

dovolte mi, abych napsal pár slov o nás a našich zkušenostech.

Tyto webové stránky jsme se rozhodli založit po té, co jsme opustili firmu Velux Česká Republika a začali podnikat . Všichni tři jsme ve firmě Velux pracovali více jak 10 let na převážně technických pozicích. Troufám si říct, že díky tomu máme tu největší možnou odbornost a zkušenost se všemi výrobky, které Velux vyrábí. Během působení ve firmě Velux jsme prošli řadou profesních školení, jak v Čechách, tak i v zahraničí.

Věřím, že budete s našemi službami spokojeni.

S přáním pěkného dne

                               Radek Landgráf

 

Varianty výměny střešních oken:

 1. Jednoduchá výměna střešních oken Velux za novější model při zachování vnitřního ostění

Tuto variantu doporučujeme v případě, kdy původní ostění oken není poničené a tvar ostění nebrání proudění vzduchu a opticky nezmenšuje okno. 

Výhody:     

+   relativně čistá práce, původní ostění zůstane zachované, nic se nebourá

+   rychlost, cca 2 - 3 hod na jedno okno

+  možnost použít speciálního zatepleného lemování (pouze u singl oken) a doplnění tepelné izolace kolem oken

+  cena už není navyšována dalšími stavebními úpravami, po výměně okna se doporučuje maximálně vymalovat

 Nevýhody:  

 -   původní okno Velux musí mít stejný rozměr jako nové okno

 -   okno více vystupuje ze střechy než okno namontované běžnou metodou 

 -   jen omezená možnost opravit chyby montáže původního okna

 

Pohled z interiéru:

Původní stav  Po cca 2-3 hodinách

Výměna oken při pohledu ze střechy:

Původní okno  

  

2. Výměna okna Velux běžnou metodou

 

 Při výměně oken touto cestou se odstraní původní ostění, vymontuje se staré okno a následně se namontuje okno nové, stejně jako do novostavby.

 Výhody:     

+  okno je více zapuštěné do konstrukce krovu, a proto je lépe zateplené

+  nové, kvalitní provedení parotěsné fólie a ostění kolem oken

+  není nutné, aby původní okno mělo stejné rozměry jako nové

 Nevýhody:   

-  stavební úpravy v zařízeném bytě při demontáži a montáži nového ostění ( lze to částečně omezit při použití originálního Velux ostění) 

-  k ceně výměny okna je nutné připočítat další stavební činnosti (sádrokarton, tmelení, broušení aj.)

 

 

 

 

 

 

 

Kvalita střešních oken se neustále zdokonaluje, ale i přesto není jejich životnost neomezená. I sebedokonalejší střešní okna potřebují v průběhu užívání alespoň základní údržbu a po čase i výměnu některých částí. 

Investice do údržby vycházejí v porovnání s pořízením nového okna, kde kromě ceny vlastního výrobku musíte počítat i s poměrně náročným zásahem do střešního pláště, výrazně levněji. 

Samotná údržba se týká především ošetřování dřevěných částí, obnovy laku a promazání kování. Po letech je nutné vyměnit pryžové těsnění a důkladně zkontrolovat připevnění všech komponentů okna.

U starších typů oken s jednoduchým  izolačním dvojsklem doporučujeme přesklení za sklo s mnohem lepšími tepelně izolačními parametry.

Více informací k jednotlivým částem údržby najdete v naší nabídce.

 

 

Dodávka a montáž doplňků Velux

Komfort bydlení ve Vašem podkroví si můžete zlepšit správným výběrem doplňků.  V nabídce Velux jich najdete celou škálu. Doplňkem můžete řešit dekoraci, zastínění nebo případné prohřívání a bezpečnost Vašeho podkroví.

S výběrem vhodného doplňku Vám poradíme.

 

Provádíme servis všech doplňků značky Velux.

 

SML kroupy 

Venkovní roleta poškozená kroupami.

Střešní okna jsou daleko více vystavena nepříznivým vlivům slunečního záření i povětrnostním vlivům než okna fasádní. Navíc na ně zevnitř nepříznivě působí vyšší vlhkost vzduchu v užívaných prostorách. Dřevěné části okna je tedy nutné pravidelně udržovat.

Výrobce doporučuje přelakovat okna nejméně každé čtyři roky a kdykoliv dle potřeby. Okna vystavená velkému teplu, silnému slunečnímu záření nebo vysokým hladinám vlhkosti (např. v ložnicích nebo koupelnách) musí být znovu přelakována častěji.

Nabízíme jak celkový repas oken, tak i částečnou opravu poškozených částí okna.

 

Ukázka realizace celkového přelakování. Okno se musí kompletně odstrojit, odstranit původní lak na celé ploše a znovu přelakovat. Výsledek je kvalitnější, ale provedení je časově náročné :

 Původní stav                       

  Původní stav                                                           Po opravě 

 

 

Zde pár ukázek částečné opravy laku. Okno se vysadí, ale neodstrojuje se. Odstraní se odlupující lak, rozbrousí se napojení na zdravý lak a provede se 2x lakování. Časově méně náročné :

 

                  

  

 Před opravou                  Po opravě          

  Původní stav                                                           Po opravě

 

Používáme kvalitní akrylové laky !

Okenní sklo je jednou ze základních součástí okna. Umožňuje přístup světla a kontakt s okolím a  chrání vnitřní prostředí před vnějšími vlivy. Z tohoto pohledu má tedy jeho kvalita na úroveň bydlení v podkroví zásadní vliv.

Důvodem k výměně izolačního skla může být jednak konec jeho životnosti, což signalizují jednoznačné stopy vlhkosti mezi skly a nebo potřeba snížení spotřeby energií a zlepšení komfortu bydlení. Nová izolační skla totiž zásadně překonávají ta stará v parametrech nižšího prostupu tepla, lepší zvukové izolace a bezpečnosti.
 

S výběrem vhodného skla Vám samozřejmě poradíme.