Provádíme pravidelné roční kontroly požárního odvětrání Velux ve smyslu § 7 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 sb. Jedná se o systémy WRC 002, KFC 210/220 a KFX.

Samozřejmostí je vytvoření kontrolních posudků a pravidelné výměny záložních baterií každe 4 roky. Zajišťujeme také opravy systémů a výměny jednotlivých částí systému (motory, kouřové detektory, poplachové tlačítka a dešťové sensory aj.)

Byli jsme u prvních systému montovaných v České republice.

 

 

WRC 002 VELUX KFX 210             Smoke vent. Velux      RWA