Základní údržbou střešního okna se rozumí promazání kování, dotažení vrutů, vyčistění lemování, výměna těsnění na rámu a křídle, výměna těsnění ventilační klapky.

Kování oken, zejména závěsy, jsou velmi namáhanou částí střešních oken. Vzhledem k tomu, že zde dochází ke tření, je nutné styčná místa promazávat, jinak může dojít k jejich zaseknutí, případně poškození závěsů a někdy až k rozlomení křídla . 

 

Funkčnost pryžového těsnění není neomezená. Časem dochází k postupnému snižování jeho pružnosti, což vede ke zvyšování infiltrace, neboli spárové průvzdušnosti okna. Důsledkem jsou pak  výrazné tepelné ztráty a vznik kondenzace  v zimních měsících. Výměna těsnění mezi křídlem a rámem jde většinou ruku v ruce s výměnou těsnění ventilační klapky a filtru. U některých typů je možné nainstalovat i další řadu těsnění, ještě více snižující spárovou průvzdušnost okna. Výrobcem doporučovaný interval výměny těsnění je 10 let.

  

Používáním oken může docházet k pozvolnému uvolňování vrutů spojujících jednotlivé díly oken, čímž hrozí nebezpečí zatékání právě kolem těchto vrutů.

Dalším nezbytným opatřením eliminujícím případný průnik vody do střešní konstrukce je pravidelné čištění lemování - vnějšího prostoru kolem oken.