Střešní okna jsou daleko více vystavena nepříznivým vlivům slunečního záření i povětrnostním vlivům než okna fasádní. Navíc na ně zevnitř nepříznivě působí vyšší vlhkost vzduchu v užívaných prostorách. Dřevěné části okna je tedy nutné pravidelně udržovat.

Výrobce doporučuje přelakovat okna nejméně každé čtyři roky a kdykoliv dle potřeby. Okna vystavená velkému teplu, silnému slunečnímu záření nebo vysokým hladinám vlhkosti (např. v ložnicích nebo koupelnách) musí být znovu přelakována častěji.

Nabízíme jak celkový repas oken, tak i částečnou opravu poškozených částí okna.

 

Ukázka realizace celkového přelakování. Okno se musí kompletně odstrojit, odstranit původní lak na celé ploše a znovu přelakovat. Výsledek je kvalitnější, ale provedení je časově náročné :

 Původní stav                       

  Původní stav                                                           Po opravě 

 

 

Zde pár ukázek částečné opravy laku. Okno se vysadí, ale neodstrojuje se. Odstraní se odlupující lak, rozbrousí se napojení na zdravý lak a provede se 2x lakování. Časově méně náročné :

 

                  

  

 Před opravou                  Po opravě          

  Původní stav                                                           Po opravě

 

Používáme kvalitní akrylové laky !