Varianty výměny střešních oken:

 1. Jednoduchá výměna střešních oken Velux za novější model při zachování vnitřního ostění

Tuto variantu doporučujeme v případě, kdy původní ostění oken není poničené a tvar ostění nebrání proudění vzduchu a opticky nezmenšuje okno. 

Výhody:     

+   relativně čistá práce, původní ostění zůstane zachované, nic se nebourá

+   rychlost, cca 2 - 3 hod na jedno okno

+  možnost použít speciálního zatepleného lemování (pouze u singl oken) a doplnění tepelné izolace kolem oken

+  cena už není navyšována dalšími stavebními úpravami, po výměně okna se doporučuje maximálně vymalovat

 Nevýhody:  

 -   původní okno Velux musí mít stejný rozměr jako nové okno

 -   okno více vystupuje ze střechy než okno namontované běžnou metodou 

 -   jen omezená možnost opravit chyby montáže původního okna

 

Pohled z interiéru:

Původní stav  Po cca 2-3 hodinách

Výměna oken při pohledu ze střechy:

Původní okno  

  

2. Výměna okna Velux běžnou metodou

 

 Při výměně oken touto cestou se odstraní původní ostění, vymontuje se staré okno a následně se namontuje okno nové, stejně jako do novostavby.

 Výhody:     

+  okno je více zapuštěné do konstrukce krovu, a proto je lépe zateplené

+  nové, kvalitní provedení parotěsné fólie a ostění kolem oken

+  není nutné, aby původní okno mělo stejné rozměry jako nové

 Nevýhody:   

-  stavební úpravy v zařízeném bytě při demontáži a montáži nového ostění ( lze to částečně omezit při použití originálního Velux ostění) 

-  k ceně výměny okna je nutné připočítat další stavební činnosti (sádrokarton, tmelení, broušení aj.)